Joi, 23 Iulie 2020 11:32

Etapele includerii unui obiectiv în Lista Patrimoniului Mondial Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Etapele includerii unui obiectiv în Lista Patrimoniului Mondial unesco.org

Doar statele care acceptă principiile enunţate în „Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural” pot formula solicitări de includere a unor obiective culturale sau site-uri naturale în Lista Patrimoniului Mondial.

Primul pas pe care un stat semnatar al Convenţiei trebuie să-l implementeze pentru includerea unui sit în Patrimoniul Mondial este realizarea unui inventar, denumit „Lista Indicativă”, al celor mai importante obiective naturale şi de patrimoniu, aflate pe teritoriul său. Existenţa unui obiectiv pe Lista Indicativă cu minim un an înainte de a fi examinat în cadrul Comitetului Patrimniului Mondial este o condiţie esenţială în cadrul procesului de includere. Lista Indicativă poate fi considerată, aşadar, şi un instrument de planificare, destinat fiecărui stat în parte, ea conţinând informaţii despre intenţiile de includere în LPM UNESCO, existente la nivel naţional.

După includerea obiectivelor în Lista Indicativă, statele pot începe realizarea  dosarelor de nominalizare. UNESCO sprijină iniţiativele statelor partenere şi, prin intermediul Centrului Patrimoniului Mondial, creat în 1992, acordă asistenţă de specialitate tuturor statelor care au în elaborare dosare de includere. Acelaşi organism este responsabil şi de actualizarea constantă a bazelor de date cu monumentele istorice, dar implementează şi campanii de mediatizare privind importanţa protejării patrimoniului.

Aplicaţiile statelor semnatare, verificate din punct de vedere al corectitudinii şi completitudinii la nivelul Centrului Patrimoniului Mondial, sunt evaluate, independent de misiunea UNESCO, de către Centrul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor (ICOMOS), Uniunea Inernaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) şi de către Centrul Internaţional pentru Studierea Protejării şi Restaurării Patrimoniului Cultural (ICCROM).

Dosarele de nominalizare, împreună cu evaluările organismelor consultative, sunt analizate, anual, în cadrul Comitetului Patrimoniului Mondial, care poate decide cu privire la includerea obiectivului în Lista Patrimoniului Mondial sau poate solicita informaţii suplimentare, hotărârea urmând a fi luată într-o şedinţă viitoare a Comitetului.

Un sit este considerat de valoare universală excepţională dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre cele zece criterii de selecţie prevăzute în Ghidul Operaţional pentru Implementarea Convenţiei Patrimoniului Mondial:

  • Reprezintă o capodoperă a geniului uman creator şi are o semnificaţie culturală;
  • Demonstrează un important schimb de valori umane, într-o perioadă de timp sau în cadrul unei arii culturale universale care implică o evoluţie a arhitecturii sau a tehnologiei, a artelor monumentale sau în plan urbanistic ori peisagistic;
  • Transmite o moştenire unică sau excepţională privind o tradiţie culturală sau o civilizaţie care este încă activă sau care a dispărut;
  • Este un exemplu remarcabil de tip de construcţie sau de ansamblu arhitectural sau tehnologic ori de peisaj care ilustrează o etapă semnificativă din istoria umanităţii;
  • Este un exemplu remarcabil de aşezare umană tradiţională, de utilizare a uscatului sau a mării, care este reprezentativ pentru o cultură sau pentru interacţiunea dintre om şi mediul ambiant, (în special) când aceasta devine vulnerabilă sub impactul schimbărilor ireversibile;
  • Este direct asociat sau intrinsec legat de evenimente sau tradiţii vii, cu idei sau credinţe, lucrări artistice şi literare cu o semnificaţie universală remarcabilă;
  • Conţine fenomene naturale deosebite sau zone de frumuseţe natură şi importanţă estetică excepţională;
  • Este un exemplu remarcabil ce reprezintă etape majore ale istoriei Pământului, inclusiv înregistrarea vieţii, procese geologice semnificative în curs de desfăşurare în dezvotarea formelor de relief sau caracteristici geomorfologice şi fiziologice semnificative;
  • Este un exemplu remarcabil reprezentând procese semnificative ecologice şi biologice în curs de desfăşurare în evoluţia şi dezvoltarea surselor naturale terestre, acvatice, ecosistemelor de coastă şi marine şi comunităţilor de plante şi animale;
  • Cuprinde cele mai importante şi semnificative habitate naturale pentru conservarea in-situ a diversităţii biologice, inclusiv a celor care conţin specii ameninţate, de valoare excepţională, din punct de vedere al ştiinţei sau conservării.

Criteriile, revizuite periodic de către Comitetul Patrimoniului Mondial, au generat de-a lungul timpului dezbateri aprinse, nu de puţine ori existând divergenţe de opinii între reprezentanţii statelor europene şi restul statelor semnatare ale Convenţiei. Context în care, UNESCO a fost acuzat, voalat, în mai multe situaţii, de eurocentrism. Cu toate acestea, criteriile au rolul de a asigura o evaluare unitară a tuturor siturilor pretabile a fi incluse în patrimoniul mondial.

Citit 370 ori Ultima modificare Vineri, 31 Iulie 2020 12:10

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.